Hjørring kvindekrisecenter

Brinck Seidelins Gade 22, 9800 Hjørring, tlf.nr. 98902236


Er du kvinde og  udsat for vold  ?


Hjørring Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold til kvinder

udsat for trusler, fysisk eller psykisk vold

i nære relationer.


Vi har plads til 4 kvinder og 6 børn.Tilbuddet er oprettet efter servicelovens §109.


Der er driftsoverenskomst med Hjørring kommune

og tilsyn ved Socialtilsyn Øst.
Kontakt:


Hjørring Krisecenter

Brinck Seidelingsgade 22,

9800 Hjørring


Døgnåben telefon : 98 902236

Email: krisecenter@hjoerring.dk