Hjørring kvindekrisecenter

Brinck Seidelins Gade 22, 9800 Hjørring, tlf. nr. 98902236

Ophold i trygge rammer, støttesamtaler, rådgivning og omsorg.

 

Mulighed for at dele erfaring med andre kvinder, der har levet med vold.

 

Støttesamtaler til dig om dine børn.

Samtaler med dine børn.

 

Mulighed for støtte efter fraflytning fra krisecenteret.

 

Mulighed for deltagelse i udflugter/ arrangementer.

 

 

Råd og vejledning gives efter princippet "hjælp til selvhjælp"

 

 

 

Vi tilbyder også:

 

Mulighed for ambulant rådgivning for voldsramte kvinder

som ikke umiddelbart ønsker ophold på et krisecenter.

 

Ring i forvejen og aftal tid med fagpersonale.

 

Hvad kan vi tilbyde ?

Kontakt

Hjørring krisecenter

Brinck Seidelins gade 22

9800 Hjørring

 

Døgnåben telefon: 98902236

Email: krisecenter@hjoerring.dk