Se anonymt
Forlad siden

Er du kvinde og udsat for vold?

Hjørring Krisecenter tilbyder midlertidigt ophold til kvinder udsat for trusler og vold i nære relationer. Vi har plads til 4 kvinder og deres eventuelle børn.
På krisecentret kan du blive skærmet mod volden, få støtte til at bearbejde den vold, du har været udsat for samt få råd og vejledning i forhold til din situation.

Kontakt os

Hver dag kl. 9.00 – 21.00

Akut brug for hjælp.
Ring hele døgnet til Lev Uden Volds Hotline på telefon 1888.
Hvis du er i akut fare ring til politiet på telefon 112.

Ophold på krisecenter

Er du udsat for vold fra dine nærmeste – uanset om det er fysisk eller psykisk vold – er det vigtigt, at du flytter dig fysisk og her kan et krisecenterophold være det rette tilbud.

Et krisecenterophold giver mulighed for at blive skærmet og i trygge omgivelser få den nødvendige ro til bearbejdning af den vold du har været udsat for, og til at træffe beslutninger i forhold til fremtiden.

Ved et ophold på krisecenter får du mulighed for at fortælle om volden til fagpersoner, som ved, hvad det vil sige at være udsat for vold, og som har erfaring med at råde og vejlede i forhold til de problemstillinger, som følger af at være voldsramt.

Vi tager imod kvinder fra hele landet. Du kan komme alene, eller sammen med dine børn. Du kan selv rette henvendelse til os, men pårørende, sagsbehandler, politi eller andre kan også kontakte os på dine vegne. Du skal være selvhjulpen og kunne passe egne børn. Det er ikke muligt at medbringe kæledyr på Hjørring krisecenter.

Vi har ikke mulighed for at modtage kvinder med misbrugsproblemer eller psykiske lidelser. For voldsramte kvinder, som har et misbrug eller en psykisk lidelse, er der specialiserede krisecentre, som kan støtte. Der kan henvises til de specialiserede krisecentre via Lev Uden Volds hotline på telefon 1888.

Hjørring Krisecenter er ikke indrettet til kørestolsbrugere eller meget gangbesværede. Lev Uden Vold, telefon 1888, kan henvise til handicapvenlige krisecentre.

Ambulant rådgivning

Vi tilbyder også ambulant rådgivning til kvinder, som er udsat for vold, men som ikke umiddelbart ønsker at tage ophold på krisecenter. Ambulant rådgivning tilbydes også til kvinder, som har brudt med den voldelige relation, men som fortsat udsættes for vold eller stalking.

Vi tilbyder desuden rådgivning til pårørende og fagpersoner, som har brug for rådgivning i forhold til, hvordan de kan støtte en voldsramt kvinde.

Rådgivningen varetages af krisecentres fagpersonale.
Ring til os og aftal en tid, hvis du ønsker rådgivning.