Hvad er vold

Hjørring kvindekrisecenter

Brinck Seidelins Gade 22, 9800 Hjørring, tlf.nr. 98902236
Typer af vold


Vold i familien kan være både fysisk og psykisk. Selvom psykisk vold foregår  mere skjult, kan den være lige så skadelig som fysisk vold.
Der findes flere former for vold. Fysisk vold, seksuel vold, psykisk vold, materiel ødelæggelse og økonomisk vold. Ofte eskalerer volden og ender i det, der populært kaldes voldsspiralen


 


Den fysiske vold, er den vold som opfattes som den ”rigtige vold”. Der, hvor man kan se de blå mærker og den der forårsager umiddelbar fysisk smerte. Det kan være slag, skub, spark, blive kastet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, knivstik eller vold med våben.

Den fysiske vold kan have døden til følge.
 Den seksuelle vold er at være tvungen til en seksuel handling, som kvinden ikke ønsker eller ikke har lyst til. Der kan være tale om voldtægt, eller andre seksuelle handlinger såsom at blive tvunget til at skulle sove med mandens venner, eller det kan være tvungen til prostitution. Læs mere her.


 Den psykiske vold er mest udbredt. Den psykiske vold handler om kontrol og isolation. Den psykiske vold er ikke altid umiddelbar synlig for en udenforstående. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller at nedgøre eller ydmyge kvinden - ofte i andres påhør. Der er aldrig fysisk vold uden der er psykisk vold.


 


Den økonomiske vold vil sige at være nægtet adgang til penge, at skulle aflevere de penge du selv tjener, at tigge og bede om penge til mad og lommepenge. Men det kan også handle om, at voldsudøveren sørger for at sætte den voldsudsatte i gæld.


 

Den materielle vold betyder, at voldsudøver ødelægger ting f.eks. indbo og personlige ejendele. Det er her vigtigt at bemærke, at volden har en hensigt og er velovervejet. voldsudover ødelægger aldrig sine egne ting.


Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig.

Det voldelige forhold udvikles typisk over tid og volden tiltager i grovhed og hyppighed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager og bliver værre.
Socialstyrelsens  definition på vold i nære relationer:


"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”


(Kilde: socialstyrelsen, LOKK )


 


  

 


 

Er du udsat for vold ?

Kontakt Hjørring krisecenter i dagtimerne på 

Telefon: 98 90 22 36

Brinck Seidelins gade 22

9800 Hjørring