Se anonymt
Forlad siden

Hvornår er det vold?

Det er mange gange svært at blive klar over, at man er udsat for vold. Ofte tror man, at man “bare” har et dårligt parforhold. Vold er ikke altid fysisk, men kan også være psykisk, seksuel eller økonomisk.

Voldelige forhold begynder, ligesom de fleste andre forhold, ofte med en stærk følelse af kærlighed og forelskelse. Volden kommer som regel først ind i forholdet efter et stykke tid, og starter oftest med psykisk vold – f.eks. i form af jalousi, som partneren bruger til at kontrollere dig med.

For at kunne overleve i det voldelige forhold, vil du måske have oplevet, at du går på æggeskaller og undgår situationer, som kan føre til vold, at du bagatelliserer volden – at du føler dig skyldig, og kommer i tvivl om du selv har provokeret til vold – eller at du fornægter, at du er udsat for vold, fordi du skammer dig, eller at du finder på undskyldninger for din partners handlinger, som gør det nemmere at tilgive din partner.
Volden bliver langsomt en del af jeres hverdag. Begge parter får sværere ved at skelne mellem, hvad der er normalt, og hvad der ikke er. Der vil også være dage, hvor I begge har det godt med hinanden, og hvor der er kærlighed mellem jer. Dette kan gøre det sværere for dig at se, at du lever i et forhold med vold.

Forskellige former for vold

Psykisk vold

Psykisk vold foregår ofte skjult og består af alle de måder en person kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre. For at der er tale om psykisk vold, skal volden foregå systematisk, dvs. at der er gentagne tilfælde af f.eks. nedgørende og ydmygende adfærd, kontrol og isolation, direkte trusler eller at skabe splid mellem den voldsudsatte og hendes familie/venner.

Fysisk vold

Fysisk vold er den form for vold, de fleste opfatter som “rigtig” vold, fordi den kan efterlade mærker og give fysisk smerte. Fysisk vold kan være at blive rusket eller revet i, skubbet, slået med hånd eller med en genstand, at blive smidt ned af en trappe, fastholdt/spærret inde, kvælningsforsøg eller knivstik.

Fysisk vold er ofte synlig og i værste fald kan fysisk vold medføre døden.

Seksuel vold

Seksuelle overgreb er direkte eller indirekte tvang til seksuelle handlinger, som en anden person ikke ønsker. Seksuel vold er f.eks. ubehagelig seksuel beføling, forsøg på tvunget samleje, gennemført tvunget samleje, eller at blive tvunget til seksuelle ting, som kvinden ikke har lyst til.

Det er yderst krænkende og psykisk nedbrydende at blive udsat for seksuelle overgreb.

Økonomisk kontrol

Økonomisk vold er, at man frarøver en person ret til at bestemme over sine egne penge og forbrug, f.eks. overfører den voldsudsattes løn til sin egen konto, bestemmer over, hvordan den voldsudsatte må bruge egne penge, eller tvinge personen til at stifte gæld (skriver under på lån for partner/familie).

Kvinder, som er økonomisk afhængige af deres ægtefælle eller familie, kan være udsat for økonomisk vold, fordi de tvinges til at bede ægtefællen/familien om penge.

Materiel vold

Materiel vold betyder, at voldsudøver ødelægger ting – enten bevidst som led i at såre den voldsudsatte, eller i affekt. Materiel vold kan være f.eks. at ødelægge den andens ting med vilje – f.eks. rive tøj eller private billeder i stykker, eller at smadre ting eller inventar i hjemmet, hvilket virker voldsomt og skræmmende.