Links

Hjørring kvindekrisecenter

Brinck Seidelins Gade 22, 9800 Hjørring, tlf nr. 98 90 22 36

Lev Uden Vold blev etableret sommeren 2017 som den nye nationale enhed mod vold i nære relationer og driver bl.a. en døgnåben hotline og en juridisk rådgivning.

Hotlinen giver hjælp og rådgivning  til kvinder og mænd, der enten er udsat for vold eller selv udøver vold, så de bedre bliver i stand til at handle på volden og dens konsekvenser. Du kan få at vide, hvilke krisecentre, der har ledig plads, og pårørende til både voldsudøvere og voldsudsatte kan få rådgivning om, hvordan de bedst kan hjælpe og støtte.


Lev Uden Vold har døgnåben på tlf.nr 1888 og kan både rådgive og henvise til krisecentre over hele landet.